Select Page

Бојата мора да освежува
Интервју со Симон Шемов и Никола Фидановски – Кочо

Автор: М.П.

Објавено во Екран, Скопје
27.08.1982

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата