Select Page

Боро Митриќески: Изложба на скулптури
Самостојна изложба

 

Уметничка галерија, Скопје
5 – 20 мај 1971

 

Каталог: PDF mk