Select Page

Борко Лазески: Картони за „Фреската за НОБ“ 1952 – 1956 

Самостојна изложба

 

Текст: Лазо Плавевски

 

Музеј на град Скопје

Отворање: 12.10.2004

 

 

Каталог: PDF mk