Select Page

Борко Лазески – еден од учениците на Андре Лот во Париз

Осврт (кон творештвото на Борко Лазески)

Автор: Штефка Цобељ

 

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр. 15 – 28), Скопје

1977

 

Осврт: PDF mk