Select Page

Борка Аврамова
Самостојна изложба

 

Културен дом на градежните работници, Скопје
11 – 26.10.1954

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)