Select Page

Борис Петковски: Современо македонско сликарство („Македонска ревија“, Скопје, 1981)
Осврт

Автор: Антоние Николовски

 

Објавен во Ликовна уметност бр.8/9, Скопје

1983

 

Осврт: PDF mk

 

 

>>> Линк до публикацијата