Select Page

Борис Петковски: „Откривања“

Рецензија

Автор: Ирина Суботиќ

Објавена во Ликовна уметност бр.6 (стр.43-45), Скопје

1979

 

 

Рецензија: PDF mk