Select Page

Борис Петковски: „Никола Мартиноски“
Осврт (кон монографијата „Никола Мартиноски“ на Борис Петковски, Култура, Скопје, 1982)

Автор: Антоние Николовски

 

Објавен во Ликовна уметност бр.10/11 (стр. 167–169), Скопје

1985

 

Осврт: PDF mk

 

 

>>>  Линк до публикацијата