Select Page

Борис Кукуњавски
Ретроспективна изложба на цртежи

Текст: Роберт Цветковски, Миланка Миловановиќ – Зафировска

Уметничка галерија, Куманово
04.12.2013

 

Каталог: PDF mk