Select Page

Борис Кукуњавски / Boris Kukunjavski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Среќко Андоновски / Text: Srecko Andonovski

 

 

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
Декември 1993 / December 1993

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng