Select Page

Борислав Траиковски

Самостојна изложба

Текст: Мирјана Талеска

Национална галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје

4 – 28 Јуни 1991

 

 

Каталог: PDF мк