Select Page

Борислав Траиковски
Самостојна изложба

Текст: Лиљана Христова

 

Уметничка галерија, Битола
Ноември, 1999
.

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)