Select Page

Болна приказна за смртта на Томо Владимирски
Напис
Автор: П.Бакевски

Објавен во Вечер, Скопје
15.09.1971

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)