Select Page

Божурски
Самостојна изложба

Гоце Јакимовски – Божурски

Текст: Владимир Величковски, Љубен Пауновски, Т. Андова, Небојша Вилиќ

Уметничка галерија, Куманово
Септември 1991

 

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)