Select Page

Божурски
Самостојна изложба

Гоце Јакимовски – Божурски
Текст: Тодорка Андова

 

Ликовен салон, Титов Велес
Декември, 1990

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)