Select Page

Божурски
Самостојна изложба

Гоце Јакимовски Божурски
Текст: Љубен Пауновски

 

Уметничка галерија „Безистен“, Штип
06 – 20.10.1988

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)