Select Page

Бодликавите хоризонти на футуризмот
Критички осврт
Љиљана Неделковска
Објавен на okno.mk
16.01.2017

 

Кон изложбата „Скршени насмевки“ на Нехат Беќири (Културно информативен центар, Скопје, декември 2016) и делото „Порта“ на Игор Тошевски, изработено во рамките на изложбата Скулптурално (Музеј на современата уметност, Скопје, октомври 2016)

Критички осврт: PDF mk