Select Page

Богољуб Ивковиќ

Ретроспективна изложба и монографска публикација

Текст: Владимир Величковски

Културно-информативен центар, Скопје

Мај 2003

 

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Јанчевски Владимир)