Select Page

Боге Димовски – Цртежи и графики
Самостојна изложба
Текст: Маријан Тршар

Галерија на современата југословенска графика „Моша Пијаде“, Битола
Август 1979

 

Каталог: PDF mk

 

(Датумот е преземен од Хронологијата на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од Захаринка Алексоска, објавена во списанието Ликовна уметност бр.6)

 

(Од архивата на Христова Лиљана)