Select Page

Богатство на пејсажи
Напис и интервју со Нада Вуксановиќ Фалоут и Хелена Шипек

Автор: Петар Поповски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
05.09.1966

 

Текст: PDF mk