Select Page

Прилепско уметничко лето: Блиска врска меѓу уметноста и здружениот труд
Напис
Автор: К. Ристески

Објавен во Комунист, Скопје
06.07.1984

 

Напис: PDF mk