Select Page

Блесокот на старата архитектура
Напис

Автор: Т(ашко) Ширилов; изјава: Ана Темкова

Објавен во Вечер, Скопје
28.02.1980

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)