Select Page

Блаже Конески: За континуитетот
(реч при отварањето на јубилејната изложба на Никола Мартиноски на 15 октомври 1970 година)

Објавена во Вечер, Скопје

09.02.1973

 

Текст: PDF mk