Select Page

Благој Чушков / Blagoi Chushkov
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Златко Теодосиевски / Text: Zlatko Teodosievski

 

Уметничка галерија – Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery – Daut pashin hamam, Skopje
Ноември – декември 1993 / November – December 1993

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng