Select Page

Благоја Николовски
Самостојна изложба

Текст: Фернада Елмазовиќ

Центар за култура и информации, Скопје (изложбен салон на Центарот)

15 – 26.11.1973

 

 

Каталог: PDF мк