Select Page

Благоја Маневски / Blagoja Manevski
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Зоран Петровски / Text: Zoran Petrovski

Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje
27.10. – 17.11.1987

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)