Select Page

Благоја Дрнков
Самостојна изложба

Текстови: Борис Петковски, Димитар Кондовски
Организација: МСУ, Скопје

ЈАТ деловница, Скопје

Отворање: 29.04.1991

 

Каталог: PDF mk