Select Page

Биљана Тануровска Ќулавковски: На културата ѝ треба стабилност
ТВ прилог (разговор во студио со Биљана Тануровска Ќулавковски)
Автор: Александра Бубевска
Слободна ТВ, Скопје
24.02.2020