Select Page

Биро на еволуцијата и нов концепт
Групна изложба во рамки на ликовната програма на Интернационалниот Скопје Jazz фестивал’ 87

Учесници: Ѓоко Радовановиќ, Мирко Станковиќ, Асенија Поповска, Владимир Тодоров, Самомир Константиновски
Урбан звук: Ангелe Ситновски

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
20 – 26.10.1987

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)