Select Page

Билјана Јовановска / Biljana Jovanovska
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Атанас Ботев / Text: Atanas Botev

Отворено графичко студио – Музеј на град Скопје / Open Graphic Art Studio – Museum of the City of Skopje
Март / March 2007

 

 

 

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)