Select Page

Билтен 2 / Бюллетенъ 2
Април – декември 1964 / Апрелъ – декабръ1964

Тексты: Энрико Паулучи, Иван Саболич
Редакционнъй коллегиум: Петковски Борис, Гюрчинов Александар, Дамяновска Любица

Музеј на современата уметност / Музей современного искусства
Скопје 1964 / Скопъе 1964

 

Худежественное оформление: Драгутин Аврамовски Гуте

Публикаця: PDF ru