Select Page

Билбордите ќе ни влезат дома

Интервју со Боро Рудиќ

Разговарал: А.Темков

Објавено во Форум, Скопје

Јуни 2004

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)