Select Page

Биенале на млади
ТВ прилог за III Биенале на млади, МСУ Скопје

Автор: Небојша Вилиќ

 

ТВС
1991

 

Забелешка: Заради правилата на YouTube (регулација на авторските права), на некои места од видео материјалот е отстранета музичката подлога, но нарацијата е останата во целост.