Select Page

Биенале на младите
Групна изложба

Текст: Мирослав Поповиќ

 

Музеј на современата уметност, Скопје

01.09 – 01.10.1987

 

Учесници: Аврамовска Елизабета, Андреевска Нарциса, Андреевски Сергеј, Атанасов Тодорче, Аџиевски Томе, Бакев Панчо, Биневски Слободан, Биро на еволуцијата и нов концепт, Блажевски Трајче, Божиќ Лидија, Вангели Жанета, Гештаковска Цветковска Нина, Дакиќ Ранко, Дурацовски Димитрие, Ѓорѓиев Станко, Јовановски Јовица, Киселичка Маргарита, Коловски Рафаил, Кондовска Ана, Лешкова Марина, Малиновски Зоран, Маневски Благоја, Николовска Гордана, Николоски Петре, Павлески Станко, Петковиќ Драган, Петров Михаил, Рамиќевиќ Исмет, Самарџиски Димитар, Светиева Марија, Силјан Виолета, Симоновски Љубомир, Соколовски Славчо, Станкоски Александар, Стефанов Глигор, Тренковски Славко, Урошевиќ Вана, Хаџи Пецов Златко, Цветков Венко, Џамбаска Весна, Шуловиќ Соња, Шумковски Јован

Каталог: PDF mk

 

 

(Од архивите на Абаџиева Соња и МСУ)

 

 

 

>>> Линк до освртот на Соња Абаџиева Димитрова