Select Page

Бескрајот е во – човекот
Интервју со Сара Шерман

Автор: К. Гавриш

Објавено во Нова Македонија, Скопје
17.10.1965

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата