Select Page

Белото здание на Кале
Напис: Реч при отворањето на зградата на Музејот на современата уметност на 13 ноември 1970 г.

Блаже Конески

Објавен на okno.mk
17.06.2013

 

Текст: PDF mk