Select Page

Бела Ноќ 2010
Фестивал

Младински културен центар / Град Скопје

Различни локации во град Скопје

2 октомври 2010

 

Учесници (МК) од областа на визуелните уметности: Ана Лазаревска, Ива Димеска, Самир Љума, Јана Луловска, Благоја Блажевски, Арџент Ника, Санда Миева, Дарко Алексовски, Марија Светиева, Маријана Шијакоска, Зулејха Зубери, Димитар Торбаков, Симона Манчева, Симона Петкова, Ѓорѓи Божиков, Паулин Јано, Фјола Конџели, Никола Голубовски, Стефан Поповски, Марко Јанев, Катерина Соколова, Дијана Богдановска, Александра Сандева, Дита Старова, Теута Хоџа Имери

Програма/мапа: PDF mk