Select Page

Барок во Словенија
Групна изложба

Организација: Совет за култура на НРМ и Уметничка галерија – Скопје во соработка со Народната галерија во Љубљана
Уредник на каталогот: Елена Мацан

Уметничка галерија, Скопје

1961

 

Каталог: PDF mk