Select Page

Барок во едното / Baroque in the one
Самостојна изложба / Solo exhibition

Станко Павлески / Stanko Pavleski

Текст: Лазо Плавевски / Text: Lazo Plavevski

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Декември 1998 / December 1998

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

(Од архивата на Пешева Нада)

 

>>> Линк до интервјуто на Ана Марија Бранѓолица

>>> Линк до прилогот на МТВ