Select Page

Ајде да летаме со магичното килимче
самостојна изложба
Ана Ивановска

НУКЦ „Марко Цепенков“ – Прилеп / Ликовна галерија
Отворање: 20 јуни 2014, 20:00 ч.