Select Page

Афирмација
Напис

Автор: не е наведен; изјава: Александар Јанкуловски

Објавен во Вечер, Скопје
29.10.1977

 

Напис: PDF mk