Select Page

Атанас Ботев / Atanas Botev
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Соња Абаџиева / Text: Sonja Abadzieva
Културно – информативен центар (КИЦ), Скопје / Cultural Information Center, Skopje
Април 2008 / April 2008

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

 

>>> Линк до освртот на Владимир Величковски