Select Page

Аспекти на современата австриска уметност
Осврт

Автор: Соња Абаџиева

Објавен во Комунист, Скопје
27.10.1978

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата