Select Page

Архитектура на агресијата

Рецензија на „Архитектура на агресијата“ – проект на Томе Аџиевски

Автор: Златко Теодосиевски

Објавена во Зум, Скопје

2002

 

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)