Select Page

Арт република бр. 8-9
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Јануари – февруари 2007

 

Текстови: Паско Кузман, Владимир Величковски, Гоце Смилевски, Владимир Георгиевски, Емилија Матаничкова, Тoни Димков, Стефан Санџакоски, Златко Теодосиевски, Ана франговска, Клемен Феле, Христо Манолакев, Мирослав Дачев, Александра Естела Бјелица Младеновиќ, Даворка Периќ Вучиќ Шнепергер, Марија Анастасијаду, Деа Видович, Едвард Луси Смит

Застапени уметници: Јордан Грабулоски, Александар Станкоски, Томе Аџиевски, Станко Павлески, Јован Шумковски, Димитар Малиданов, Трајче Блажевски, Зоран Јакимовски, Мирко Вујсиќ, Илија Кочовски, Роберт Јанкулоски, Исмет Рамиќевиќ, Жанета Вангели, Славица Јанешлиева, Беди Ибрахим, Дијана Томиќ Радевска, Атанас Ботев, Ангел Коруновски, Маријета Сидовски, Маја Соколова, Александер Тиц, Лин Сандерсон, Денис дел Фаверо…

Содржини: „Источни соседи“ – фестивал на источноевропска уметност Утрехт, Изложба „Вонтелесни средби“…

 

Списание: PDF mk (50 MB)