Select Page

Арт република бр.5
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Февруари 2006

 

Текстови: Паско Кузман, Александар Станковски, Клемен Феле, Данијела Пурешевиќ, Едвард Луси Смит, Сузана Милевска, Јетон Незирај, Емилија Матаничкова, Методиј Златанов, Ивица Манасиевски, Тихомир Спировски, Тони Димков, Свилен Стефанов, Конча Пиркоска, Беди Ибрахим, Даборка Периќ Вучиќ Шнепергер, маја Чанкуловска Михајловска, Никола Гелевски, Манчевски Владо, Кристофер Јовковски

Застапени автори: Николај Рорих, Василиј Кандински, Христина Иваноска, Драган Aбјаниќ, Мирна Арсовска, Ерхан Муратоглу, Каролин Волтман, Гилсон Карамустафа, Јован Балов, Игор Иванов Изи, Александар Гроздановски, Наташа Димитриевска, Валентин Димановски, Катерина Вељановска, Един Вејселовиќ, Ѓорѓе Јовановиќ, Исмет Рамиќевиќ, Мирослав Величковски, Олгица Димитровска, Владимир Димчев, Александар Дудески, Горан Стаменков, Илија Кочовски, Владимир Георгиевски , Симон Шемов, Душан Перчинков, Рубенс Корубин, Љупчо Ристовски, Дарко Петровски, Благоја Маневски, Милета Проановиќ…

Содржини: Фестивал „Став“ – Битола,  Изложба „Интернационална нова градба 1927 – 2002“, МСУ Скопје…

 

Списание: PDF mk (75 MB)