Select Page

Арт република бр.4
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Декември 2005

 

Текстови: Паско Кузман, Александар Станковски, Клемен Феле, Ивица Манасиевски, Марија Анастасијаду, Катица Трајковска Абјаниќ, Евгенија Теодосиевска, Емилија Матаничкова, Даворка Периќ Вучиќ Шнепергер, Данијела Пурешевиќ, Маја Чанкуловска Михајловска, Свилен Стефанов, Конча Пиркоска, Христина Иваноска, Искра Ефтимова, Владо Манчевски, Едвард Луси Смит, Божо Петровски, Дарко Булдиоски, Горан Миновски

Интервју со Виторио Стораро: Сузана Тодоровска Павлоска

Застапени автори: Дин Тавуларис, Венко Цветков, Драган Абјаниќ, Иван Чунихин, Венцислав Војдановски, Љубиша Ивановски, Патрик Заноли, Јане Петковски, Александар Станкоски, Златко Трајковски Хинки, Христо Попдучев, Ирена Паскали, Жанета Вангели, Борјан Зафировски, ОПА (Слободанка Стевческа и Денис Сарагиновски), Никола Узуновски, Венелин Божидаров, Јасминка Новковска, Паула Миклошевиќ Мур, Верица Ковачевска, Таки Павловски, Кети Зареска Ѓурмешевска, Татјана Миљовска, Милош Коџоман, Ѓорѓе Јовановиќ, Весна Дунимагловска…

Содржини: Македонско арт видео антологија 1985 – 2005, „Бело и друго, во секој случај уметност“- Торино…

 

Списание: PDF mk (78 MB)