Select Page

Арт република бр.2
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Септември 2005

 

Текстови: Гоце Наумов, Божо Петровски, Ивица Манасиевски, Мира Гаќина, Александар Станковски, Сузана Милевска, Даниела Пурешевиќ, Клемен Феле, Тони Димков, Емилија Матаничкова, Маја Чанкуловска Михајловска, Мирна Радука, Мирослав Стојановиќ, Тихомир Спировски, Сашо Гигов, Бобан Ристевски, Кристофер Јовковски, Сеад Џигал

Интервјуа со Едвард Луси Смит: Златко Теодосиевски, Мира Гаќина

Застапени автори: Едвард Луси Смит, Тања Остојиќ, Игор Тошевски, Марко Стојановиќ, Наташа Андонова, Александар Тихонович, Жанета Вангели, Мирна Арсовска, Беди Ибрахим, Маргарита Киселичка, Мирослав Стојановиќ, Иванка Апостолова, Александра Хаџи Наумова, Алекос Фасијанос, Иван Грубанов…

Содржини: „Ветар на мирот“ – изложба на современа јапонска уметност во МСУ Скопје, Графичко биенале Љубљана…

 

Списание: PDF mk (74 MB)