Select Page


Културен центар Арт ИНСТИТУТ – сезона 2009/2010

Публикација/каталог на реализирани изложби и настани

Скопје
2010 (?)

 

Членови на Арт ИНСТИТУТ: Ана Ивановска, Ангел Миов, Благоја Блажевски, Благојче Наумоски, Борче Богоевски, Весна Велеска, Горан Боев, Далибор Тренчевски, Даниел Петровски, Зорица Зафировска, Игор Китановски, Кристина Хаџиева, Маја Кировска, Марија Сотировска, Марко Георгиевски, Никола Радуловиќ, Татјана Ристевска, Урош Вељковиќ, Христина Зафировска

Публикација: PDF mk