Select Page

Армасници (или пет години подоцна)
Изложба

Фотографии: Звонко Џокиќ
Текст: Александар Прокопиев
Цртеж: Игор Тошевски

Арт кафе, Скопје

12.03.2006

 

Леток: PDF mk